AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

İş ortak­la­rına sun­duğu özgün ve ino­va­tif çalış­ma­larla fark yaratan AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi; 2014 yılın­da Aykun Murat Alan tarafından kuruldu.

‘Enteg­re İle­ti­şim Yöne­timi’ temel tan­dansı ekse­nin­de faali­yet gös­te­ren AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi; kurul­du­ğu gün­den bu yana, ile­ti­şimi etkin bir şekil­de yönet­me eği­li­min­deki ulu­sal ve çok ulus­lu 100’ü aşkın kurum, kuru­luş, özel orga­ni­zas­yo­n ve bireye artı değer yaratmıştır.

Ajans, med­ya ve kurum ekse­nin­de dene­yim sahi­bi olan AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi eki­bi, ile­ti­şi­min deği­şen dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bir­lik­te iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bulun­du­ğu mar­ka­la­ra pro­fes­yo­nel çözüm orta­ğı ola­rak konumlanmaktadır.

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

AKare İletişim Yönetimi, ‘İçgörü’ disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

0
Hizmet Kalemi
0
Farklı Sektöre Hizmet
0
Ulusal Çapta Etkinlik
0 +
Uluslararası Ödül

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

AKare İlkeleri

AKare’nin kuruluş tarihinden itibaren benimsediği ilkeler vardır ve bu ilkeleri özümseyerek, çalışmalarını bu doğrultuda, istikrarlı bir şekilde hayata geçirmektedir.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi olarak, değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar ulusal ve çok uluslu sayısız sektörden sayısız markaya katma değer yarattık.

Sektörel deneyimimiz ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel bazda (B2B) faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere, sayısız sektörde yer alan markaya ve bireye danışmanlık yaptık.

Şirketlerin faaliyet alanı ile ilgili deneyimli bir PR ajansı, bütünleşik iletişim çalışmalarında hangi adımın nerede, ne zaman ve ne şekilde atılması gerektiği konusunda müşterisini yönlendirebilir. Bunun yanı sıra sektörel tecrübesi ile çok önemli sınıf atlatarak müşteriye ciddi bir rekabet avantajı yaratabilir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve PR ajansı arayışı olan bir kuruluşsanız, daha önce sağlık alanında danışmanlık vermiş, sağlık ve ekonomi basını ile ilişkileri kuvvetli, bu sektördeki zorluklar ve fırsatlar konusunda deneyimli ve müşterisini her anlamda yönlendirebilecek yetkin bir halka ilişkiler ajansı ile çalışmanız gerekmektedir.

Zira bu anlamda iş birliği içerisine gideceğiniz halkla ilişkiler ajansı, hem ekibinizin bir parçası hem de dışarıdan yeni bir göz olarak şirketinizin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu en iyi analiz edebilecek olan çözüm ortağınızdır.

Briefing: Sizi En İyi Biz Anlarız

İletişim çalışmaları için aynı zeminde buluştuşumuz tüm marka, kurum ve bireyleri öncelikle detaylı olarak dinliyoruz. Brief alma konusunda titiz davranmak, paydaşlarımızın hedeflerine ulaşmaları yolundaki ilk ve en önemli adımdır.

01

Analiz: Gelişim, Analize Mahkumdur

Detaylı bir analiz yapmadan yönetmek imkansızdır. Marka check-up’larımıza çok güveniyor, tüm iletişim süreçlerinizin yönetimini sizden devralıyoruz.

02

Uygulama: Herkes Düşünür, AKare Uygular!

Deneyimin ne kadar artarsa, uygulamanın da o kadar kusursuz olduğuna inanıyoruz. Deneyimlerimiz bize, bunu hayata geçirme yöntemlerimiz ise sizlere kazandıracak.

03

Raporlama: Ölçemediğin Şeyi Geliştiremezsin!

Markalarımız için yaptığımız tüm stratejik çalışmalar, detaylı raporlama yöntemlerimizle değer kazanıyor ve gelişiyor.

04

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: