İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Category

Genel
AKare İletişim Yönetimi bünyesinde bulunan ‘AKare Dijital’, Uygulamalı İçerik Üretimi Tabanlı Dijital Mecra Yönetimi ile; iş ortaklarının, hedef kitlesine anlık bir şekilde ulaşmak istediği tüm dijital mecra kanallarının yönetimini üstlenir ve bu kanallara özgü stratejiler geliştirerek uygular. AKare İletişim Yönetimi, her geçen gün dijitale kayan iletişim sektörünün gerekliliklerine cevap verebilmek adına oluşturduğu ‘AKare Dijital’ çatısı...
Read More
Bir markanın tüketiciler gözündeki bilinirliği (imajı), tüketicilerin o markaya ve o markanın ürünlerine yaklaşımlarını belirleyen, tercihlerini biçimlendiren başlıca etkenlerdendir. Buna bağlı olarak, gerçekleştirilecek olan bir iletişim ve marka konumlandırma araştırmasının sağlayacağı ilk fayda, faaliyetlerin insanların davranışlarını etkilemesi, onu biçimlendirmesi gerçeği ile ilgilidir, diğer bir deyişle, bir kurumun imajı, o markanın hitap ettiği kitlenin kendisine karşı...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık desteği sağladığı kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının, hedef kitleleriyle etkin biçimde ve doğru kanallar yoluyla buluşmasını sağlayacak olan pazarlama iletişimi konusunda danışmanlık desteği sağlar. Pazarlama iletişimi danışmanlığı, satış ve pazarlamaya yönelik ikna edici iletişim stratejileri oluşturarak, destekleyici projeler ve akılcı kampanyalar düzenleyerek, danışmanlık verilen müşterilerin, marka bilinirliğini artırılması...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık verilen iş ortağının iletişim stratejileri, hedefleri ve kimliği ile birebir örtüşen projelerin tasarımını ve uygulaması üstlenir. Özgün proje tasarımı ve yönetim hizmeti, verilmek istenen mesaj veya mesajlara en uygun projenin oluşturulması, proje hedeflerinin belirlenmesi ve A’dan Z’ye tüm dinamikler hesaba katılarak, gerçekleştirilen projelerin nasıl birer iletişim aracı olarak kullanılabileceği konularında danışmanlığı...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının kurumsal, sosyal, kültürel ve sportif yönden gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliklerin tasarımını ve son aşamasına kadar yönetimini üstlenir. Etkinlik yönetimi, danışmanlık hizmeti verilen iş ortağının basın, halk, kamu kuruluşları ya da paydaşları ile bir arada olarak temas kurmasını sağlayacak etkinliklerin planlanması ve yönetilmesini kapsar. Basın buluşmaları, ürün...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, ulusal ve uluslararası sayısız kurum, kuruluş ve markaya, ‘stratejik iletişim yönetimi’ temel tandansı ve ‘AKare İnovatif İletişim Çözümleri’ çatısı altında, birçok alanda danışmanlık desteği sağlamaktadır. AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar...
Read More
AKare İletişim Yönetimi; iletişimi etkin olarak yönetme eğilimindeki kurum, kuruluş ve özel organizasyonların marka kimliğine katma değer yaratmaktadır. AKare İletişim Yönetimi; 2014 yılında iletişim sektörünün farklı alanlarında görev almış, deneyimli ve iletişimin değişen dinamiklerine hakim bir ekip tarafından kurulmuştur. ‘Stratejik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, bugüne kadar ulusal ve çok...
Read More
‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ve ‘AKare İnovatif Çözümler’ çatısı altında faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, kuruluşundan bu yana ulusal ve çok uluslu sayısız markaya katma değer inşa ederek fark yarattı.
Read More
1 2 3 4