AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Dijital Mecra Yönetimi

İçerik Üretimi Tabanlı Dijital Mecra Yönetimi

INSTAGRAM ● YOUTUBE ● FACEBOOK ● X ● LINKEDIN ● THREADS ● TİKTOK

İçe­rik Üre­timi Taban­lı Diji­tal Mec­ra Yönetimi ile iş ortak­la­rı­mızın, hedef kit­le­sine anlık ve etkin bir şekil­de ulaş­mak iste­diği tüm dijital medya kanallarının, 360 derece yöne­timini üst­le­nir ve bu kanal­la­ra özgü stra­te­ji­ler geliş­ti­re­rek, stratejik ve istikrarlı bir biçimde uygular.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, her geçen gün daha da fazla diji­ta­le kayan ile­ti­şim sek­tö­rü­nün gerek­li­lik­le­ri­ne cevap vere­bil­mek adı­na oluş­tur­du­ğu ‘AKa­re Diji­tal’ çatı­sı altın­da, iş ortak­la­rı­nın pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en önemli destekçisi konumunda bulunan dijital mecra iletişimi faaliyetleri adına özel stratejiler geliştirir ve bu stratejileri planlı bir şekilde uygular.

AKare ayrıca, iş ortaklarının mev­cut diji­tal mec­ra hesap­la­rı­nın (Ins­tag­ram, Face­bo­ok, YouTu­be, X, TikTok, Threads, Lin­ke­dIn) nasıl daha efek­tif bir biçim­de yöne­ti­le­ce­ğine dair fikirler ve projeler üre­tir, sunar, plan­lar ve uygular.

AKare İletişim Yönetimi, bunun yanı sıra tüm dijital süreçleri daha da geliştirebilmek, fark yaratabilmek ve anlamlı kılabilmek adına gelişmiş analiz ve ölçümleme araçları ile danışanlarına düzenli dijital raporlamalar sunarak değer yaratır.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Dijital pazarlama iletişim yönetimi hizmetlerimiz için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. 

Dijital Mecra Çözümlerimiz:

1. DİJİTAL STRATEJİ BELİRLEME VE STRATEJİ YÖNETİMİ: Dijital strateji belirleme ve strateji yönetimi ile danışanlarımız için eski nesil pazarlama yöntemlerinden farklı olarak, sayısı her geçen gün artan ve dinamikleri günbegün değişen yeni nesil dijital platformlarını temel alıyor ve danışanlarımızın hedef kitlesine etkin şekilde ulaşabilecekleri yenilikçi bir dijital strateji kurgusu sunuyoruz. İletişimin en önemli parametresi olan istikrar unsurunu, belirlemiş olduğumuz dijital stratejinin merkezine konumluyor ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, bu dijital stratejiyi sürdürülebilir bir şekilde uyguluyoruz.

2. DİJİTAL KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: Dijital mecralar üzerinde iz bırakmak ve marka değerinizi en üst düzeye çıkarmak, etkileyici bir dijital kurumsal kimlik ile başlar. İnternetin hızla evrim geçirdiği günümüzde, dijital varlığınız markanızın kalbidir. Potansiyel hedef kitleniz ilk temasınız, genellikle dijital ortamda gerçekleşir. Bu nedenle, markanızın dijital kimliği, hedef kitleniz üzerinde güçlü ve olumlu bir etki bırakmalıdır. Bu kapsamda danışanlarımızın dijital kurumsal kimliğini tasarlamak ve geliştirmek için; logo tasarımı, renk paleti ve tipografi seçimi, dijital ve basılı materyal üretimi, bir rehber niteliği taşıyan kurumsal kimlik sunumu ve dijital mecralarda kullanılacak materyallerin tüm hazırlığı ve üretimi konusunda hizmet vermekteyiz.

3. İÇERİK ÜRETİMİ TABANLI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ (Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads, YouTube, LinkedIn): İçerik üretimi tabanlı sosyal medya yönetimi ile danışanlarımızın; ürün, servis, hizmet, uygulama ve projelerini, hedef kitlesine en kolay ve etkin şekilde anlatabileceği sosyal medya platformlarının 360 derece yönetim faaliyetlerini üstleniyoruz. Bu kapsamda danışanlarımızın, hedef kitlesi ile buluşabileceği ve kendisini en doğru şekilde anlatabileceği sosyal medya platformlarını belirliyor; istikrarlı, güncel ve marka diline en uygun şekilde mecraların içeriklerini planlıyor, yönetiyor, uyguluyor, ölçümlüyor ve geliştiriyoruz.

4. PRODÜKSİYON ÇALIŞMALARI: AKare İletişim Yönetimi olarak, tüm kurum, kuruluş, marka, organizasyon ve bireylerin, fotoğraf ve video çekimine dayalı tüm prodüksiyon çalışmalarının çekim öncesi ve çekim sonrasındaki (post prodüksiyon) süreçlerinde, çözüm ortaklığı sağlıyoruz. Markanızın hikayesini en etkileyici şekilde anlatmak, izleyicilerinizi etkilemek ve dijital dünyada öne çıkmak için, geniş prodüksiyon ekibimiz ile; fotoğraf çekim çalışmaları, mekan tanıtım videoları, reklam filmi çekimleri, drone çekimleri, sosyal medya kurgu videoları (reel, shorts vb.) yemek çekimleri, lifestyle konseptli çekimler, uzmanlık video çekimleri, yönetici çekimleri, ameliyathane çekimleri, klinik çekimleri, hasta tedavi süreci çekimleri, klinik/hastane tanıtım videoları, masaüstü video çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

5. ONLINE İTİBAR VE ALGI YÖNETİMİ: Dijital dünyada markanızın itibarını güçlendirmek, olumlu bir algı oluşturmak ve kriz durumlarına hazırlıklı olmanız için kapsamlı bir online itibar ve algı yönetimi hizmeti sunuyoruz. Dijitalin hızla evrim geçirdiği günümüzde, markalar için online itibar yönetimi, başarıya giden yolun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve bu kapsamda disiplinli bir şekilde yönetilmesi gereken, çok önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda danışanlarımız için öncelikli olarak itibar analizi ve stratejisi belirliyor, online izleme ve analiz ile dijital ortamda neler konuşulduğunu takip ediyor, dijital mecralara yönelik danışanlarımız adına içerikler üretiyor, beklenmedik durumlar için ise online kriz iletişimi yönetimi faaliyetleri uyguluyoruz.

6. DİJİTAL ÖLÇÜMLEME VE RAPORLAMA: AKare İletişim Yönetimi olarak, dijital dünyada var olan markalarımızın, tüm dijital platformlardaki performansını anlamak, iyileştirmek ve büyütmek için kapsamlı dijital ölçümleme ve raporlama hizmetleri sunuyoruz. Dijital pazarlama stratejilerinizi daha etkili hale getirmek, verilerle bilinçli ve tutarlı kararlar almak ve başarıyı ölçümlemek için; web analizi, sosyal medya analitiği, SEO performans raporları, reklam kampanya raporlamaları gibi doğru araçlar ve gelişmiş analizlerle size rehberlik ediyoruz.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: