AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Dijital Mecra Yönetimi

İçerik Üretimi Tabanlı Dijital Mecra Yönetimi

INSTAGRAM ● YOUTUBE ● FACEBOOK ● X ● LINKEDIN ● THREADS ● TİKTOK

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi bün­ye­sin­de bulu­nan ‘AKa­re Diji­tal’, İçe­rik Üre­timi Taban­lı Diji­tal Mec­ra Yönetimi ile; iş ortak­la­rı­nın, hedef kit­le­sine anlık bir şekil­de ulaş­mak iste­diği tüm sosyal medya kanallarının yöne­timini üst­le­nir ve bu kanal­la­ra özgü stra­te­ji­ler geliş­ti­re­rek uygular.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, her geçen gün diji­ta­le kayan ile­ti­şim sek­tö­rü­nün gerek­li­lik­le­ri­ne cevap vere­bil­mek adı­na oluş­tur­du­ğu ‘AKa­re Diji­tal’ çatı­sı altın­da, iş ortak­la­rı­nın pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en önemli destekçisi konumunda bulunan dijital mecra iletişimi faaliyetleri adına özel stratejiler geliştirir ve bu stratejileri planlı bir şekilde uygular.

AKare ayrıca, iş ortaklarının mev­cut diji­tal mec­ra hesap­la­rı­nın (Ins­tag­ram, Face­bo­ok, YouTu­be, X, TikTok, Threads, Lin­ke­dIn) nasıl daha efek­tif bir biçim­de yöne­ti­le­ce­ğine dair fikir üre­tir, sunar, plan­lar ve uygular.

AKare İletişim Yönetimi’nin sağladığı dijital mecra çözümleri şu şekilde:

Dijital Strateji Belirleme ve Strateji Yönetimi

Dijital Kurumsal Kimlik Çalışmaları

İçerik Üretimi Tabanlı Sosyal Medya Yöne­ti­mi (Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads, YouTube, LinkedIn)

Prodüksiyon Çalışmaları

Sos­yal Med­ya Reklam ve Kampanya Yönetimi

Online İtibar ve Algı Yönetimi

Özel İçerik Üretimi (Görsel-Metin-Tasarım-Grafik)

Dijital Ölçümleme ve Raporlama

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: