AKare İletişim Yönetimi

 1. /
 2. Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

DİJİTAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ

AKare İletişim Yönetimi, iş ortaklarının pazarlama iletişimi çalışmalarının en önemli destekçisi konumunda bulunan dijital pazarlama iletişimi faaliyetleri adına, birçok online kanal özelinde strateji geliştirir ve bu stratejileri planlı bir şekilde uygular.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, her geçen gün diji­ta­le kayan ile­ti­şim sek­tö­rü­nün gerek­li­lik­le­ri­ne cevap vere­bil­mek adı­na oluş­tur­du­ğu ‘AKa­re Diji­tal’ çatı­sı altın­da, iş ortak­la­rı adı­na bu mec­ra­la­ra özel içe­rik üre­ti­mi, rek­lam yöne­ti­mi çalışmaları, web ara­ma sonuçla­rın­da rakip­le­rin­den ayrı­şa­rak üst sıra­lar­da görün­me­le­ri sağ­la­ya­cak SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve SEM (Arama Motoru Pazarlaması) yöne­ti­mi­ çalışmalarını üstlenir.

AKare İletişim Yönetimi bunun yanı sıra web site, mikro site ve e-ticaret sitesi yönetimi, mobil uygu­la­ma geliştirme, e-mail pazarlaması gibi konularda da, her biri alanında uzman ekibi eşliğinde iş ortaklarına danışmanlık vermektedir.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi bunun yanı sıra iş ortak­la­rı­nın mev­cut diji­tal mec­ra hesap­la­rı­nın nasıl daha efek­tif bir biçim­de yöne­ti­le­ce­ğine dair fikirler üre­tir, sunar, plan­lar ve uygular.

Dijital pazarlama iletişimi yönetimi çözümlerimiz:

 1. Dijital Pazarlama Stratejisi Belirleme ve Strateji Yönetimi
 2. İçerik Üretimi Tabanlı Sosyal Medya Yöne­ti­mi (Ins­tag­ram, Face­bo­ok, X, TikTok, YouTu­be, Lin­ke­dIn)
 3. Online İtibar ve Algı Yönetimi
 4. Meta Business Suite Reklam Yönetimi (Yurt İçi ve Yurt Dışı)
 5. Sos­yal Med­ya Reklam ve Kampanya Yönetimi (X, TikTok, YouTu­be, Lin­ke­dIn)
 6. Dijital Platform Reklamları (Interstitial, Native, Audience Network, Viral, Mobil Uygulama Reklamları)
 7. Google Ads Kampanya Yönetimi (Yurt İçi ve Yurt Dışı)
 8. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Yönetimi
 9. Blog Pazarlaması
 10. E-Mail Mar­ke­ting

 

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: