İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (212) 853 53 59
info[at]akareiletisim.com

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

DİJİTAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ

AKare İletişim Yönetimi, iş ortaklarının pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en önemli destekçisi konumunda bulunan dijital pazarlama iletişimi faaliyetleri adına, online kanallar için strateji geliştirir ve bu stratejileri planlı bir şekilde uygular.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, her geçen gün diji­ta­le kayan ile­ti­şim sek­tö­rü­nün gerek­li­lik­le­ri­ne cevap vere­bil­mek adı­na oluş­tur­du­ğu ‘AKa­re Diji­tal’ çatı­sı altın­da, iş ortak­la­rı adı­na bu mec­ra­la­ra özel içe­rik üre­ti­mi, mobil uygu­la­ma geliştirme, e-mail mar­ke­ting, web site yöne­ti­mi, fotoğ­raf ve video çalış­ma­la­rı, rek­lam yöne­ti­mi ve web ara­ma sonuçla­rın­da rakip­le­rin­den ayrı­şa­rak en üst sıra­lar­da görün­me­le­ri sağ­la­ya­cak SEO ve SEM yöne­ti­mi­ni üstlenir.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi bunun yanı sıra, iş ortak­la­rı­nın mev­cut diji­tal mec­ra hesap­la­rı­nın nasıl daha efek­tif bir biçim­de yöne­ti­le­ce­ğine dair fikir üre­tir, sunar, plan­lar ve uygular.

AKa­re İle­ti­şim Yönetimi’nin sağ­la­dı­ğı diji­tal mec­ra çözüm­le­ri şu şekilde:

 1. Dijital Strateji Belirleme ve Strateji Yönetimi
 2. Sos­yal Med­ya İçe­rik Yöne­ti­mi (Ins­tag­ram, Face­bo­ok, Twit­ter, Youtu­be, Lin­ke­dIn)
 3. Online İtibar ve Algı Yönetimi
 4. Sos­yal Med­ya Reklam ve Kampanya Yönetimi
 5. Dijital Platform Reklamları (Interstitial, Native, Viral, Mobil Uygulama Reklamları)
 6. Google Reklam Yönetimi (Google Ads, AdSence vb.)
 7. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Yönetimi
 8. SEM (Arama Motoru Pazarlaması) Yönetimi (Google, Yandex)
 9. Blog Pazarlaması
 10. E-Mail Mar­ke­ting
 11. Dijital Kurumsal Kimlik Yönetimi
 12. Özel İçerik Üretimi
 13. Web Site ve Mikro Site Yönetimi
 14. E-Ticaret ve CRM Proje Yönetimi
 15. Dijital Prodüksiyon Çalışmaları
 16. Mobil Uygu­la­ma Geliştirme
 17. Dijital Ölçümleme ve Raporlama

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Amacımız
Katma Değer Yaratmak

‘Stratejik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana ulusal ve çok uluslu 50’den fazla kurum, kuruluş ve özel organizasyona katma değer yaratarak, iletişim dünyasına yepyeni bir boyut kazandırmıştır.

Her Sektörde
Varız

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, sek­tö­rel dene­yi­mi ve deği­şen ile­ti­şim dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bugü­ne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığı yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlar.

Kuruma-Duruma Özel İçerik Üretimi

Kurumda ya da organizasyondaki bir değişikliği veya gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya yönelik olarak hazırlanır. Sektörel gelişim, değişim ve öngörünün paylaşılması, görüş bildirilmesi konu içeriklerini de kapsar.

Konu-Gündem Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, önemli bir iletişim materyali olarak gördüğü Konu-Gündem yönetimini; detaylı bir planlama ve içerisinde akılcı stratejiler barındıran uygulama metodları ile hayata geçirir. Sektörün değişen dinamiklerini yakından takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı ruha sahip çalışanları aracılığıyla AKare, müşterilerinin hem gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi Yönetimi ekibi, algı yönetimi ile birlikte iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirerek, geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Başarılı bir strateji ile yapılacak olan algı yönetimi, danışmanlık verilen kurum ve kuruluşların, hissedarları karşısında marka değerinin artması, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda tüketici bağlılığının sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının daha çabuk sağlanmasının yolunu açar.

İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, marka ve itibar yönetimi açısından yalın bir PR yaklaşımının tek başına yeterli olmayacağı ve online-offline iletişimin mutlaka bir arada ve birbirine entegre olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır. AKare İletişim Yönetimi, dijital itibar yönetimi ile internet ortamında, iş ortağı hakkında karşılaşabileceği olumlu ya da olumsuz yorumları, şikâyet ve yanlış haberlere anında müdahale ederek, oluşan tehditleri fırsata dönüştürmektedir. Şirketlerin sosyal medya da ve diğer platformlarda kendileri ya da ürünleri hakkında konuşulanları takip etmesi ve olumsuz yorumlara karşı hızlı aksiyon alması, markanın online itibarını artırırken, onu tüketici nezdinde de üst sıralara taşır.

Lider İletişimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının üst yönetimine, ilgili organizasyonun kurumsal imajı ve marka değerini artırıcı çalışmalarda danışmanlık desteği sağlar. ‘AKare’, lider iletişimi hizmeti kapsamında ayrıca, iş ortaklarını üst yönetiminin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle iletişimini düzenler, iş ortaklarının üst yöneticilerini, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlar.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0212 853 53 59

0533 431 68 12

0543 435 08 01

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This