AKare İletişim Yönetimi

GİZLİLİK & ÇEREZ POLİTİKASI

 

AKare İletişim Yönetimi (Şirket olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın düzenleme amacı http://akareiletisim.com/internet sitesini ziyaretiniz sırasında sizlerden toplanan kişisel veriler ile sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaktır.

 

 

 1. Çerez Nedir?

Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri oluşturmaktadır.

 

Şirket olarak, Şirket’e ait http://akareiletisim.com/ internet sitesine gerçekleştireceğiniz ziyaret ile tarafımıza bu adres üzerinden iletişim formu gönderilmesi işlemleri kapsamında ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zaman zaman yayımlanan bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.

 

Şirket olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye, yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Şirket tarafından http://akareiletisim.com/ adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nden her zaman ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. Çerezlerin Kullanım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız.

 • İnternet sitesinin gerekli temel fonksiyonlarının ve işlevselliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • İnternet sitesinin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sitesinin, sizin ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sitemizde Şirket ile iletişime geçmek amaçlı doldurulan iletişim formlarında ziyaretçilerimizin; kimlik (ad, soyadı) iletişim bilgilerini (telefon, e-posta adresi vb.), açıklama, talep ve şikayetlerini ve kişiye özel bilgilerini girmesi gerekebilir.

 

İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında Şirket tarafından çerezler yoluyla toplanan yukarıda belirtilen ve giriş IP, çıkış IP, giriş-çıkış tarih/saati, IP adresi, trafik bilgisine ilişkin kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
 

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun biçimde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz:

 

 • Tedarikçilerimiz: E-posta gönderimi, bilgi teknolojileri, arşiv ya da bulut hizmeti, veri analizi ve benzeri işlemler dahilinde Şirket faaliyetimiz gereği bağlantılı çalıştığımız tedarikçiler ile yapılan paylaşımlar.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Şirket’in sizin veya başka üçüncü tarafların hakları, çıkarları, gizliliği veya güvenliğini korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla kanunlar ya da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine, devlet kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi almak için uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilerle ile yapılan paylaşımlar.
 
 1. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesini sağlamak ve web sitesinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amaçlarıyla kullanılabilmektedir. İnternet sitemizde zorunlu çerezler kullanılmakta olup hedeflenen bir fonksiyonun çalışması için asgari bulunması gereken çerezlere zorunlu çerezler denilmektedir. Web sitemizin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak ve gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek üzere güvenlik amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerez türleri, site performansı açısından gerekli olup ziyaretçilerimizin onayına tabi değildir.

 

 

 1. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü

Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

 

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. http://akareiletisim.com/ adlı web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

 

 

 1. Veri Sahibi/İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) http://akareiletisim.com/ web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Şirket’e ait aşağıda belirtilen Bey Palas Residence, B Blok, K: 6, D: 45, Beylikdüzü / İstanbul adresine veyahut info@akareiletisim.com irtibat adresine iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanu
 • na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

AKare İletişim Yönetimi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder. Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için http://akareiletisim.com/ internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

 

Veri Sorumlusu: AKare İletişim Yönetimi

Adres:  Bey Palas Residence, B Blok, K: 6, D: 45, Beylikdüzü / İstanbul

Telefon: +90 212 853 53 59