AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Mutfağımızdan

Mutfağımızdan

AKare İletişim Yönetimi; iletişimi etkin olarak yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu kurum, kuruluş, özel organizasyon ve bireylere; stratejik PR, ulusal ve uluslararası medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, dijital platformlar ve kreatif alanlarda danışmanlık yaparak, iş ortaklarının marka kimliğine katma değer yaratmaktadır…

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

Stratejik medya ilişkileri yönetimi ile iş ortaklarımız adına etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerini stratejik olarak belirlediğimiz periyotlar ve medya planlaması ile hazırladığımız yazılı ve/veya görsel içeriklerle ulusal ve uluslararası arenada prestijli basın yansımaları elde etmekteyiz.
Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Dijital Mecra Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, iş ortaklarının hedef kitlesine anlık ve etkili bir şekilde ulaşmak istediği tüm dijital mecralara yönelik iletişim ve pazarlama stratejileri geliştirir ve hedeflenen dijital mecraların etkili bir şekilde yönetilmesini üstlenir.
Dijital Mecra Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Dijital Pazarlama İletişimi

İş ortaklarımızın pazarlama iletişimi çalışmalarının en önemli destekçisi konumunda bulunan dijital pazarlama iletişimi faaliyetleri adna, birçok online kanal özelinde dijital pazarlama strateji geliştiriyor,, uyguluyor, raporluyor ve optimize ediyoruz.
Dijital Pazarlama İletişimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Bireysel İletişim Danışmanlığı (Private PR)

Kendi alanında topluma mâl olmuş ya da marka olmak isteyen profesyonellerin, geleneksel ve dijital mecralardaki tüm iletişim ve pazarlama süreçlerini, büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yönetiyor, sektör profesyonellerin markalaşma çalışmalarına katkı sağlıyoruz.
Bireysel İletişim Danışmanlığı (Private PR) hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Etkinlik Yönetimi

Kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarımızın; kurumsal, sosyal, kültürel ve sektörel yönlerden gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliklerin tasarımını, etkinlik hedeflerinin belirlenmesini, uygulamasını son aşamaya kadarki yönetimi sürecini üstleniyoruz.
Etkinlik Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Web Site Tasarımı

Danışmanlık verdiğimiz tüm kurum, kuruluş ve bireylerin; kurumsal web sitesi, bireysel web sitesi, landing page, mikro site, e-ticaret sitesi projelerinin tüm planlama, tasarım, uygulama, içerik yönetimi ve sonrasındaki destek aşamalarında çözüm ortaklığı sağlıyoruz.
Web Site Tasarımı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Prodüksiyon Hizmetleri

İş ortaklarımızın fotoğraf ve video çekim tabanlı (Fotoğraf çekim çalışmaları, tanıtım videoları, drone çekimleri, sosyal medya kurgu videoları, uzmanlık çekimleri, yönetici çekimleri, klinik/ameliyathane/hasta çekimleri) prodüksiyon çalışmalarının tüm çekim öncesi, sırası ve post prodüksiyon süreçlerinde çözümler sunuyoruz.
Prodüksiyon Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Marka İletişimi Danışmanlığı

İş ortağı kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarımızın hedefleri doğrultusunda, hedef kitlesi ile en etkin biçimde ve en doğru kanallar yoluyla buluşmasını sağlayacak olan stratejik marka iletişimi yönetimini üstlenmekteyiz.
Marka İletişimi Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Influencer ve Celebrity İletişimi

Gelişen teknoloji ve değişen teknoloji trendleri ile birlikte günümüzde artık her sosyal medya kullanıcısı adeta bir medya mensubu.
Influencer ve Celebrity İletişimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Kurumsal İletişim Yönetimi

Kurum, kuruluş ve markaların en değerli varlığı itibardır. Bir toplumda itibar kazanan markalar; yapacakları başarılı algı yönetimi desteği ile birlikte o toplumu yönlendirme, geniş kanallara ulaşma ve geniş kitleleri harekete geçirme fırsatı elde eder.
Kurumsal İletişim Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Pazarlama İletişimi Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık desteği sağladığı kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının, hedef kitleleriyle etkin biçimde ve doğru kanallar yoluyla buluşmasını sağlayacak olan pazarlama iletişimi konusunda danışmanlık desteği sağlar.
Pazarlama İletişimi Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Sağlık İletişimi

AKare İletişim Yönetimi; her biri farklı alanlarda olmak üzere iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki sayısız hekimin yanı sıra birçok sağlık kuruluşuna uzmanlık alanları ekseninde iletişim ve marka danışmanlığı yapmaktadır.
Sağlık İletişimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Kriz İletişimi Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verilen tüm kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının, iç ya da dış etmenlerden karşılaşacağı ve organi- zasyonun itibarının olumsuz yönde etkileneme ihtimaline karşın, kriz iletişimi yönetimi hizmeti sağlar.
Kriz İletişimi Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Spor Odaklı Pazarlama İletişimi

Spor yatırımı yapan ve temel faaliyet alanı sportif hizmetler olan kurum, kuruluş, fede- rasyon, özel organizasyon ve bireysel sporcuların iletişim platformlarını kurguluyor, marka değerini artırmak adına profesyonel çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz.
Spor Odaklı Pazarlama İletişimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Ödül İletişimi

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarımızın, ulusal ve uluslararası tüm sektörel ve pazarlama iletişimi ödül programlarındaki başvuru sürecini yönetiyoruz.
Ödül İletişimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Medya Planlama ve Satın Alma

AKare İletişim, değişen medya alışkanlıklarına göre TV, Basın, Radyo, Dijital, OOH, Sinema, Indoor ve mobil mecraların tümünde satın alma gerçekleştirmekte, markalara hedef kitle ile buluşturmak amacı ile 360 derece hizmet sunmaktadır.
Medya Planlama ve Satın Alma hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

İtibar ve Algı Yönetimi

Halkla ilişkilerin, üzerinde en fazla fikir yürütülen ve en komplike disiplinlerinden birisi olan algı yönetimi, tüketici nezdinde davranış biçimleri oluşturmak ve kurumların iş hedeflerine ulaşması adına için çok önemli bir iletişim aracıdır.
İtibar ve Algı Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Konu-Gündem Yönetimi

Konu ve gündem yönetimi, kurumun öncelikleri ve iş hedefleri doğrultusunda yapılan bir çalışma dizisi olabileceği gibi, kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleyi bilgilendirmek, o konuya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen en etkili iletişim alanlarından biridir.
Konu-Gündem Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Kurumsal İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi; bir markayı, bir şirketi, bir bireyi ya da bir projeyi yönetmek, bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için yapılan çalışmaların bütünü olarak adlandırılan itibar yönetimini, bireysel itibar yönetimi ve kurumsal itibar yönetimi olmak üzere ikiye ayırır.
Kurumsal İtibar Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın

Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

Kurum, kuruluş ve özel organizasyonlara, kurum kimliği ve iletişim hedefleri ile birebir örtüşen kurumsal sosyal sorumluluk fikirlerinin projelendirilmesi, stratejik planlama ve uygulaması konusunda danışmanlık sağlıyoruz.
Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Detaylı Bilgi Alın