AKare İletişim Yönetimi

"İletişim Danışmanı" Olabilmek...

Türkiye’de halkla ilişkiler sektöründe faaliyet gösteren PR ajanslarının, danışmanlık verdiği müşterilerine her anlamda bütünleşik bir iletişim danışmanlığı hizmeti sunabiliyor olmasının önemli bir hayli büyük…

Türkiye, “İletişim Bilimi’nde” her geçen gün daha fazla gelişim gösteriyor. Üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde eğitim alan ve bu fakültelerden mezun olarak halkla ilişkiler sektöründe tercihini PR ajansı başta olmak üzere, reklam, kreatif, dijital ajans ya da kurumsaldan yana kullanan öğrenci sayısı artarken, üniversitelerde medya, yeni medya ve halkla ilişkilere dair yeni bölümler de açılmaya devam ediyor.

Buna paralel bir şekilde sektördeki istihdam sayısı her geçen gün artmakta ve kamuda iletişim fakültelerine karşı duyulan algı gün geçtikçe pozitif yönde gelişmektedir. Türkiye’de iletişim çalışmalarının ivme kazanmasının en büyük nedenlerinden birisi de markaların pazarlama çalışmalarında bu alana kayıtsız kalamamasıdır.

ARTIK HER KURUMUN PR AJANSI İHTİYACI SÖZ KONUSU

Geçtiğimiz yıllarda sadece holdinglerin ve şirketlerin PR ajansları ile çalıştığına şahit oluyorduk. Günümüzde ise neredeyse hemen her marka artık düzenli iletişim çalışmalarına ve danışmanlık alacağı bir PR ajansına ihtiyaç duyuyor.

Gelişen teknoloji, hizmet veya ürün satın alan tüketicinin markalar ile çift yönlü iletişim kurmasını zorunlu kılmıştır. Pazarda yaşanan rekabet ise, markaların insanlara sadece fonksiyonel fayda değil duygusal faydalar da sağladığını gösterme çabasına girmeye zorlamıştır.

İşte tüm bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için markalar iletişim çalışmalarını, ancak profesyonel bir kurumun yönlendirmesi ile yapabileceklerini düşünerek PR ajanslarına, yani konunun uzmanlarına başvurmaktadırlar.

MARKALARIN EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI: PR AJANSLARI

Markanın yapısını, kısa ve uzun vadede hedeflerini, bulunduğu konumu, hacmini, hedef kitlesini ve buna benzer birçok bilgilerini edinen PR ajansı, bu özelliklere uygun oluşturduğu iletişim stratejisi ve marka hikayesi ile markaların iletişim çalışmalarını sürekli güncelleyerek profesyonel bir şekilde yürütmektedir.

PR ajansları, hizmet verdikleri kurum ve markaların 360 derecede tüm iletişim çalışmalarını planlayarak yönetirler. PR ajanslarından hizmet alan marka ve kurumların ajans ile çalışırken dikkat etmesi gereken bazı detaylar vardır.

Markalar, ajanslarıyla aralarındaki ilişkiyi bütçe ayırarak hizmet aldıkları bir ticari ilişki olarak görmemelidirler. Ajansları hedeflerine ulaşma yolunda birlikte hareket ettikleri ve markanın gelişimini arzulayan bir iletişim danışmanı bir çözüm ortakları olarak görmelilerdir.

İletişim konusunda profesyonel çalışmalar gerçekleştiren ajansların yönlendirme ve tavsiyelerine açık olmalılar. Çünkü bireyler, markalar ve kurumlar, PR ajanslarıyla basın aracılığı ile var olan itibarlarını korumak, artırmak için çalışırlar.

“İLETİŞİM DANIŞMANI” OLABİLMEK

Profesyonel bir Halkla İlişkiler Ajansı organizasyonları koordine eder, doğru ve olumlu mesajları bulur ve onları hikâyelere çevirir. Herhangi bir kriz durumunda, PR ajansı en uygun yöntemi ve cevabı bulur ve zararı minimuma indirir. Kısacası profesyonel bir PR ajansı, danışmanlık verdiği müşterisine her anlamda bir “iletişim danışmanlığı” hizmeti sunmalıdır.

PR ajansı, profesyonelleri müşterilerinin hedef kitleleri ile aralarında fonksiyonel ve duygusal bir bağ oluşturarak, toplumdaki prestijlerini iyileştirmek için birçok araç ve teknikler kullanırlar.

Bunlardan bazıları; basın bülteni, basın beyanatı, kongrelere, ödül törenlerine ve etkinliklerine katılım gösterme ve sosyal sorumluluk projeleri olabilir.

Özetlemek gerekirse PR ajansı, en pozitif ya da en negatif durumlarda her daim sahiplendiği markasının yanında olur.