İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com
AKare İletişim Yönetimi > Blog > İtibarınız En Değerli Veri Deponuz
itibar-yonetimi-pr-ajansi

İtibar, Arapça kökenli bir kelime olup; saygı, saygınlık, saygı gösterme, güvenirlilik gibi anlamları içermektedir. Bu kelimenin kullanıldığı ilk yazılı kaynak ise “Atebet-ül Hakayık” olmuştur.

Halkla İlişkiler disiplini içerisinde de sıklıkla yer bulan itibar kelimesi; bireyler, kurum ve kuruluşlar için inşa edilmesi en zor alanlardan biridir. Aynı zamanda itibar kelimesiyle aynı anlamı içeren “Güvenilir Olmak” söylemi, bireyler için de kurumlar için de son derece önemlidir.

Şirketlerin tüm iletişim çalışmalarını 360 derece esasına göre yöneten PR ajanslarının hedefleri arasında alan “itibar oluşturmak”, son derece titiz bir çalışmayla inşa edilmektedir. Bu kapsamda dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta, itibar inşa etmenin kolay olmadığı ve ciddi bir zaman gerektirdiğidir.

“İtibar oluşturmak, son derece titiz bir çalışmayla inşa edilmektedir.”

İletişim dünyasında, hızlı bir itibar yanılsaması görülebilmektedir. Aslında itibar sanılan şey, görünürlüğün artmasıdır. Yalnızca görünürlüğün artması, itibar getirmez. Bu, belki kısa vadede bir müşteri akışı sağlayabilir ancak şirketlerin elde etmesi gereken kazanç kısa vadeli müşteri akışı değil, sadık ve sürekliliği olan bir müşteri akışıdır.

Marka değeri oluşturabilmek, sağlıklı bir itibar inşasıyla mümkün olabilmektedir. Markanın müşterileri ele alındığı zaman, ilk tercih nedeni güvenilir olabilmektir. İnsanlar güven duydukları markaların ürünlerini satın alma eğilimdedir. 

Katma değer oluşturan “itibar”, müşteri ilişkileri aşamasında da kolaylıklar sağlamaktadır. İtibar inşasını oluşturabilen markalar, müşteriler nezdinde ilk tercih nedeni oluyor ve sadık müşteri kitlesini bünyesine dâhil edebiliyor.

İtibar İnşası İçin Medya İlişkileri’nden Daha Fazlası

İletişim danışmalığı hizmeti alan kurum ve kuruluşlar için medya ilişkileri, kamuoyunda güvenilir bir algı oluşturabilmek için önemli bir aşamadır. Düzenli ve yaratıcı içeriklerle sürdürülmesi gereken medya ilişkileri, şirketlerin hedef kitleleriyle ve kamuoyuyla ilişkileri çerçevesinde önem arz etmektedir.

Fakat, sorunsuz yürütülmesi gereken medya ilişkileri, itibar adına tek başına yeterli olamayabilir. Markaların itibarını sağlayabilmek için, sosyal sorumluluk projelerine de yatırım yapması gerekmektedir. Bu kapsamda markaların hedef kitlelerinin her birine özel içerikler üretilmeli ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlanmalıdır.

“Medya ilişkileri, itibar için tek başına yeterli olamayabilir.”

Markaların yoğunluklu hedef kitleleri arasında yer alan ve yaş aralığı 15-35 olan “Genç Neslin” değer yargıları çok iyi analiz edilmektedir. Yapılan analizler hem medya ilişkileri kapsamında hem de sosyal medya projeleri süreçlerinde belirleyici kriter olacaktır.

Sosyal sorumlu bir marka itibarı oluşturabilmek için hedef kitlenin değerleriyle uyumlu bir stratejik yaklaşım benimsemek, müşteri sadakatini artıracaktır.

15-35 yaş aralığındaki genç nesil üyeleri üzerinde yapılan araştırmalarda, çevre bilincini ön planda tutabilen markalar tercih nedeni olabilmektedir. Bu veri değerlendirildiğinde ve stratejik yol haritasına entegre edildiğinde çok daha başarılı kampanyalar ortaya çıkacaktır.

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra belirli zamanlarda oluşturulan ve markanın paydaşları ile bir araya geldiği etkinlikler de marka itibarına hizmet etmektedir. Profesyonel PR ajanslarıyla elde edilebilecek olan yaratıcı etkinlik projeleri, müşteri-marka etkileşimini artıracaktır. Aynı zamanda etkileşimi artan markalar, müşterileriyle duygusal bir bağ kurabileceklerdir.

Profesyonel Çözüm Ortaklarınız: PR Ajansları

Çok fazla markanın var olduğu pazarlama piyasalarında, rekabet avantajı sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü işlevsel olarak birçok marka, kullanıcısına aşağı yukarı aynı vaadleri sunuyor. Bu aşamadan sonra markaların hedef kitleleri için tercih kriteri zora girebiliyor. Birçok marka arasından hangisinin tercih nedeni olacağı, soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Yapılan araştırmalar, “tercih nedeni” sorusunu cevaplar niteliktedir. Herhangi bir ürünü tercih etmek isteyen insanlar, işlevsel olarak aynı özellikler gösteren ürünlerle karşılaştıklarında, “kendilerine en sevimli gelen” markayı tercih ediyorlar.

“Sevilen bir marka inşası kurmak, tüm iletişim süreçlerini stratejik bir yol haritasıyla müşteriyle buluşturmaktan geçiyor.”

Burada oyuna, “love mark” yani “sevilen marka” olabilme çalışmaları dâhil oluyor. Sevilen bir marka inşası kurmak, tüm iletişim süreçlerini stratejik bir yol haritasıyla müşteriyle buluşturmaktan geçiyor.

Müşterileriyle duygusal bir bağ inşa eden markaların itibar katsayıları da artmış oluyor. Zaman ve profesyonellik gerektiren itibar inşası, profesyonel bir desteği de zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda profesyonel çözüm önerileri sunan PR ajansları, sağlıklı bir itibar çalışması için iyi bir iletişim adresidir.

Leave a Reply