AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Kurucunun Mesajı

"İletişimin Her Alanında Çözüm Ortağınız AKare"

Biz; her geçen gün dijitale endekslenen iletişim sektöründe, çağın değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlayarak, iş ortaklarımızın kurumsal değerlerini ve hedeflerini gözeterek, ihtiyaçları özelinde en efektif çözümleri üretebilmek ve her yeni gün daha iyisini yapabilmek adına kafa yormaktayız…

İletişim sektörünün farklı alanlarında, 15 yıla dayanan bir tecrübeye sahip ekibimiz ile birlikte, kuruluşumuz olan 2014 yılından günümüze, sağlıktan bilişime, gayrimenkulden AVM’ye, eğitimden spora ulusal ve çok uluslu sayısız markaya, ‘AKare İnovatif Çözümler’ çatısı altında, 20’ye yakın hizmet kolumuzla, bütünleşik hizmet sunan bir iletişim ajansı olarak konumlanıyoruz.

Peki yaptığımız işe neden ‘iletişim yönetimi’ diyoruz?

‘İletişim yönetimi’ çünkü bizler; hizmet verdiğimiz markaların; müşterileri, medya, iş ortakları, tedarikçileri, yatırımcıları, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, yasama organları, STK’lar, toplumsal fikir önderleri, kısaca tüm paydaşları ile olan iletişimini yöneten bir PR ajansıyız.

Bu eksende yaptığımız işin tam karşılığını bir danışmandan ziyade, ‘yönetmen’ olarak ifade etmenin daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

Başta da belirttiğim üzere PR ve iletişim danışmanlığı sektörü, her geçen dün dijitale kayan bir iletişim disiplini haline geldi. Özellikle tüketici endeksli markalar; paydaşlarına en hızlı ve en efektif yoldan ulaşmak için, dijital mecralardan faydalanıyor.

Artık bir PR ajansının, danışmanlık verdiği markasına ulusal bir gazete, dergi ya da televizyonda haber/konukluk sağlamak ve bunun karşılığında markaya sağlanacak reklam eş değeri kadar, markaların dijital medya mecralarında kaç kişi tarafından takip edildikleri, hesaplarının etkileşimi, dijitaldeki büyüme hızı, web sitesinin trafiği ve satışa yönelik kampanyaların başarı oranı gibi çeşitli KPI’lar yani performans parametreleri de bir o kadar önemli ve dikkate değer hale geldi.

Hal böyle olunca, “geleneksel medya” ya da “konvansiyonel medya” diye tabir edilen gazete, dergi ve televizyon mecralarını, dijital tandanslı yeni nesil medya mecralarından ayırmamak ve halkla ilişkiler çalışmalarında her iki mecranın kendisine has dinamiklerini göz ardı etmeden bütünleşik bir şekilde ele almak ve yönetmek gerekiyor.

Biz AKare İletişim Yönetimi olarak, iş ortaklarımızın kamuoyu ve paydaşlarına dokunabileceği PR faaliyetleri kadar, uygulanan PR kampanyaları içerisinde entegre edilecek ve sürdürülebilir bir şekilde bu kampanyalar ile eş zamanlı bir şekilde yönetilecek dijital medya mecralarının, şirketlere rekabet avantajı yarattığına inanıyoruz.

AKare İletişim Yönetimi olarak, çalıştığımız her markanın strateji, talep, beklenti ve hedeflerinin birbirinden çok farklı olduğunu biliyoruz. İş birliği sürecinde; ekibimizin yaptığı detaylı analizler ve raporlamalar doğrultusunda kalıplaşmış ve fabrikasyon fikirlerin aksine, her bir müşterinin iletişim dinamiklerine uygun hareket ediyor ve yaptığımız bütünleşik iletişim çalışmalarına bu doğrultuda yön veriyoruz.

Ajansımızdan beklentilerinizi, yaratıcı yaklaşımlarla kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor, içerik ve sonuç odaklı çalışma disiplini ile iş ortaklarımızın değerini, bilinirliliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Çünkü; farklı olduğunuza, kendine has bir marka olarak diğer markalardan farklı beklentilere, farklı değerlere ve farklı bir vizyona sahip olduğunuza inanıyoruz.

Markaların yenilik ve farklılıklarla beslendiğini bilen ve bunları ilke edinen bir PR ajansı olan AKare PR, siz değerli iş ortaklarımıza daha iyi hizmet vermek için sektörel yenilikleri takip ediyor, sizi etkin kılmak için sizinle beraber bu doğrultuda çalışıyor.

İster küçük ölçekli, ister çok uluslu bir marka olun, rekabetçi piyasanın içinden sıyrılmanıza ve yenilikçi stratejilerle rakiplerinizin önüne geçmeniz adına çözümler sunarken, aynı zamanda hedef kitleniz ve sosyal paydaşlarınızla aranızdaki bağı güçlendirip, itibar ve algı yönetiminde etkin rol oynamaya özen gösteriyoruz.

AKare İletişim Yönetimi; kendine özgü ilke, değer ve kuralları olan bütünleşik bir halkla ilişkiler ajansı (PR ajansı) olmasının yanı sıra iletişimin her alanında uzmanlığa sahip, özveriyle çalışan genç ve sektörün değişen dinamiklerine hakim bir ekiple yol alıyor.

Bugüne kadar sayısız markaya ‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandanslı ile iletişim yönetimi yaparak siz değerli iş ortaklarımızla beraber birçok ortak mutluluğa imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla…

Aykun Murat ALAN

Ajans Başkanı

AKare İletişim Yönetimi

0
Hizmet Kalemi
0
Farklı Sektöre Hizmet
0
Ulusal Çapta Etkinlik
0 +
Uluslararası Ödül

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi olarak, değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar ulusal ve çok uluslu sayısız sektörden sayısız markaya katma değer yarattık.

Sektörel deneyimimiz ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel bazda (B2B) faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere, sayısız sektörde yer alan markaya ve bireye danışmanlık yaptık.

Şirketlerin faaliyet alanı ile ilgili deneyimli bir PR ajansı, bütünleşik iletişim çalışmalarında hangi adımın nerede, ne zaman ve ne şekilde atılması gerektiği konusunda müşterisini yönlendirebilir. Bunun yanı sıra sektörel tecrübesi ile çok önemli sınıf atlatarak müşteriye ciddi bir rekabet avantajı yaratabilir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve PR ajansı arayışı olan bir kuruluşsanız, daha önce sağlık alanında danışmanlık vermiş, sağlık ve ekonomi basını ile ilişkileri kuvvetli, bu sektördeki zorluklar ve fırsatlar konusunda deneyimli ve müşterisini her anlamda yönlendirebilecek yetkin bir halka ilişkiler ajansı ile çalışmanız gerekmektedir.

Zira bu anlamda iş birliği içerisine gideceğiniz halkla ilişkiler ajansı, hem ekibinizin bir parçası hem de dışarıdan yeni bir göz olarak şirketinizin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu en iyi analiz edebilecek olan çözüm ortağınızdır.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: