AKare İletişim Yönetimi

Marka Ruhuna Hakimiyet, Sektör Ruhunu Tanımaktan Geçer

Bir iletişim ajansının danışmanlık verdiği markanın faaliyet gösterdiği sektöre olan hakimiyeti, markaya çok önemli bir rekabet avantajı kazandırır.

PR ajansının danışanının faaliyet alanları özelinde yapacağı kapsamlı analizler, güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve stratejik bir gözle ortaya konacak olan gerçekçi tespitler, markaya hakimiyet özelinde fark yaratır.

Bununla birlikte danışanın sektörel faaliyetlerinin içgörü eşliğinde gözlemi, o markaya müşterilerine karşı sağlıklı bir bakış açısı da kazandıracaktır. Müşteri; marka için ne kadar değerli ise, PR ajansları için de o kadar önemlidir.

Bu noktada danışanına her açıdan hakim olması gerektiğini önemle vurguladığımız PR ajanslarının aynı hakimiyeti danışanın faaliyet gösterdiği sektörün üretim ağından, dağıtım ağına, hedef kitlesinden iletişim tonuna kadar her bir alanı titizlikle mercek altına alması konusunu önemsiyoruz. 

TEKNOLOJİ DEĞİL, KOLAY ERİŞİM ÇAĞI

Dünyanın küçüldüğü, mesafelerin yanı başımızda durduğu bir zamandayız… Hemen herkesle istediğimiz her an bağlantı kurabilir ve iletişime geçebiliriz. Bu süreç bize markaların müşteriyi değil, müşterilerin markaları seçtiği ve yönlendirdiği bir zamanın kapılarını da aralamış oldu.

Her an değişen tüketici davranışlarını kontrol altında tutmak ve istenilen markaya yönlendirmek de zorlaştı diyebiliriz. Marka penceresinden bakıldığında kontrol müşteriye geçti diyebiliriz. Marka ve müşteri arasındaki ilişki ve iletişimin sağlanması noktasında PR ajansının dokunuşları hayati önem arz edebiliyor.

SEKTÖRÜ YAPI TAŞLARINA AYIRIYORUZ

Müşteriye arkasını dönen ve sadece kendi satış politikasını ön plana çıkaran bir iletişim ve ilişki yönetimi, başarısızlığa mahkumdur. AKare İletişim Yönetimi olarak marka ve müşterileri arasındaki ilişki ve iletişim yönetiminin sağlıklı devam edebilmesi için duygusal bir bağ kurulması noktası üzerinde duruyoruz.

Markanın hitap ettiği ve duygusal bağ kurmaya çalıştığı hedef kitlesinin ‘değerlerini’ analiz ediyor ve müşterilerinin markaya olan bakış açısını bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde stratejik bir tedavi sürecine alıyoruz.

Markaların hedef kitlesi kadar bir başka önemli konu ise markanın faaliyet gösterdiği sektör ve sosyal paydaşlarıdır. Markanın sosyal paydaşlarıyla gerçekleştirdiği iletişim ve ilişki, tam anlamıyla sağlıklı ve sorunsuz olmadığı takdirde, markanın müşterileriyle de ilişkisinin sağlanamayacağı konusuna dikkat çekiyoruz. Dikkatli ve yerinde analizler ise müşteri nezdinde hedef kitle hakimiyeti getiriyor.

EN TEMEL NOKTA SEKTÖRÜN NABZINI TUTABİLMEK

Bir markanın iletişim çalışmalarını yürütecek olan halkla ilişkiler ajansı, markanın kendisinden önce dahil olduğu sektörün check-up’ını eksiksiz olarak yapmalıdır. PR ajansı, çalışacağı sektörün dinamiklerine, sektörde bulunan diğer kurumların faaliyetlerine hakim olmalıdır.

İşin 3 temel noktası ise; Pazar analizi, marka analizi ve rakip analizidir.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra markanın seslenmek istediği kitleye eğilmek gereklidir. Çalışılacak olan markaya iletişim stratejisi belirlerken dayanılacak en sağlam nokta sektörün durumu ve markanın sektördeki konumudur.

Markanın hedef kitlesine nasıl sesleneceği, rakiplerinden farklı olarak neler yapabileceği ve nasıl konumlanacağı, PR ajansının çizdiği yol haritasına paralel olarak seyreder ve günün sonunda tüm bu uygulamalar markanın pastadan alacağı payın büyüklüğünü belirler.

Özetle; markanın imajı, yıllık faaliyetleri, pazardaki yeri ve aslında markanın geleceği, sektöre hakim bir PR ajansının hedef odaklı çalışmalarından geçmektedir…

AKare İletişim Yönetimi

info@akareiletisim.com