İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik Yönetimi

etknlik-yonetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın kurum­sal, sos­yal, kül­tü­rel ve sektörel yön­den ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı etkin­lik­le­rin tasa­rı­mı­nı ve son aşa­ma­sı­na kadar yöne­ti­mi­ni üst­le­nir.

Etkin­lik yöne­ti­mi, danış­man­lık hiz­me­ti veri­len iş orta­ğı­nın basın, halk, kamu kuru­luş­la­rı ya da pay­daş­la­rı ile bir arada ola­rak temas kur­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak etkin­lik­le­rin plan­lan­ma­sı ve yöne­til­me­si­ni kapsar. 

Basın buluş­ma­la­rı, ürün lans­man­la­rı, forum­lar, kon­fe­rans yöne­ti­mi, kurum­sal orga­ni­zas­yon­lar, özel tema­lı aktiviteler ve net­wor­king orga­ni­zas­yon­la­rı, etkin­lik yöne­ti­mi hiz­me­ti­nin bile­şen­le­ri­ni oluşturur.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, hiz­met kap­sa­mında, etkin­lik hedef­le­ri­nin belir­len­mesi, veril­mek iste­nen mesaj veya mesajlara en uygun etkin­li­ğin seçil­mesi, ope­ras­yo­nel açı­dan yapı­la­cak risk yöne­timi ile, A’dan Z’ye bütün dina­mik­ler ve fak­tör­ler hesa­ba katı­la­rak etkin­lik­ler tasar­lar.

Etkin­lik yöne­timi kap­sa­mında ayrı­ca, ger­çek­leş­ti­ri­len etkin­lik­le­rin nasıl birer ile­ti­şim ara­cı ola­rak kul­la­na­bi­le­cek­leri konu­sunda, iş orta­ğı orga­ni­zas­yon­lara danış­man­lık verilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Tüm
Etkinliklerinizde Varız!

Basın buluş­ma­la­rı, ürün lans­man­la­rı, forum­lar, kon­fe­rans yöne­ti­mi, kurum­sal orga­ni­zas­yon­lar, özel tema­lı aktiviteler ve net­wor­king orga­ni­zas­yon­la­rınız adına çözüm ortağıyız.

A'dan Z'ye
Düşünüyoruz!

Etkinlikleriniz, ope­ras­yo­nel açı­dan yapı­la­cak risk yöne­timi yapılarak, A’dan Z’ye bütün dina­mik­ler ve fak­tör­ler hesa­ba katı­la­rak tasarlanır.

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığı yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlar.

Kuruma-Duruma Özel İçerik Üretimi

Kurumda ya da organizasyondaki bir değişikliği veya gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya yönelik olarak hazırlanır. Sektörel gelişim, değişim ve öngörünün paylaşılması, görüş bildirilmesi konu içeriklerini de kapsar.

Konu-Gündem Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, önemli bir iletişim materyali olarak gördüğü Konu-Gündem yönetimini; detaylı bir planlama ve içerisinde akılcı stratejiler barındıran uygulama metodları ile hayata geçirir. Sektörün değişen dinamiklerini yakından takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı ruha sahip çalışanları aracılığıyla AKare, müşterilerinin hem gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi Yönetimi ekibi, algı yönetimi ile birlikte iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirerek, geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Başarılı bir strateji ile yapılacak olan algı yönetimi, danışmanlık verilen kurum ve kuruluşların, hissedarları karşısında marka değerinin artması, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda tüketici bağlılığının sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının daha çabuk sağlanmasının yolunu açar.

İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, marka ve itibar yönetimi açısından yalın bir PR yaklaşımının tek başına yeterli olmayacağı ve online-offline iletişimin mutlaka bir arada ve birbirine entegre olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır. AKare İletişim Yönetimi, dijital itibar yönetimi ile internet ortamında, iş ortağı hakkında karşılaşabileceği olumlu ya da olumsuz yorumları, şikâyet ve yanlış haberlere anında müdahale ederek, oluşan tehditleri fırsata dönüştürmektedir. Şirketlerin sosyal medya da ve diğer platformlarda kendileri ya da ürünleri hakkında konuşulanları takip etmesi ve olumsuz yorumlara karşı hızlı aksiyon alması, markanın online itibarını artırırken, onu tüketici nezdinde de üst sıralara taşır.

Lider İletişimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının üst yönetimine, ilgili organizasyonun kurumsal imajı ve marka değerini artırıcı çalışmalarda danışmanlık desteği sağlar. ‘AKare’, lider iletişimi hizmeti kapsamında ayrıca, iş ortaklarını üst yönetiminin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle iletişimini düzenler, iş ortaklarının üst yöneticilerini, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlar.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0533 431 68 12

0543 435 08 01

0212 853 53 59

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This