AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Neden AKare İletişim

Neden AKare İletişim Yönetimi?

Her geçen gün dijitale endekslenen iletişim sektöründe, çağın değişen ve gelişen sofistike koşullarına uyum sağlayarak, iş ortaklarımızın kurumsal ve etik değerlerini gözeterek, iletişim stratejileri ve pazarlama hedefleri çerçevesinde en iyisini sunabilmek ve her yeni gün daha iyisini yapabilmek adına kafa yoran bir PR ajansıyız. 

‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ekseninde, 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu 200’den fazla kurum, kuruluş, özel organizasyon ve bireyin yanı sıra bakanlıklar, belediyeler ve federasyonlar gibi oluşumlara, 20’yi aşkın hizmet kalemi eşliğinde katma değer yaratmıştır.

“DANIŞMAN” DEĞİL “YÖNETMEN!”

Peki yaptığımız işe neden ‘iletişim yönetimi’ diyoruz?

‘İletişim yönetimi’ çünkü bizler; iş ortaklarımızın; müşterileri, iş ortakları, medya kuruluşları, tedarikçileri, yatırımcıları, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, yasama organları, STK’lar, toplumsal fikir önderleri, kısaca tüm paydaşları ile olan iletişimini yöneten bir PR ajansıyız.

Bu eksende yaptığımız işin tam karşılığını bir danışmandan ziyade, ‘yönetmen’ olarak ifade etmenin daha doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.

Düzenli bir şekilde halkla ilişkiler çalışmaları uygulayan markalar; paydaşlarına en hızlı ve en efektif yoldan ulaşmak için, dijital mecralardan faydalanıyor.

Elbette bir PR ajansının danışmanlık verdiği iş ortağına ulusal bir gazete, dergi ya da televizyonda haber/konukluk sağlamak ve bunun karşılığında markaya sağlanacak reklam eş değeri önemli ancak markaların dijital medya mecralarında kaç kişi tarafından takip edildikleri, hesaplarının etkileşimi, web sitesinin trafiği ve satışa yönelik kampanyaların başarı oranı gibi parametreler de bir o kadar önemli ve prestijli hale gelmiş durumda.

GELENEKSEL PR’I, DİJİTAL PR’DAN AYIRMIYORUZ!

Hal böyle olunca, “geleneksel medya” ya da “konvansiyonel medya” diye tabir edilen gazete, dergi ve televizyon mecralarını, dijital tandanslı yeni nesil medya mecralarından ayırmamak ve halkla ilişkiler çalışmalarında her iki mecranın kendisine has dinamiklerini göz ardı etmeden bütünleşik bir şekilde ele almak ve yönetmek gerekiyor.

Biz AKare İletişim Yönetimi olarak, iş ortaklarımızın kamuoyu ve paydaşlarına dokunabileceği halkla ilişkiler faaliyetleri kadar, uygulanan halkla ilişkiler kampanyaları içerisine entegre edilecek ve sürdürülebilir bir şekilde bu kampanyalar ile eş zamanlı bir şekilde yönetilecek dijital medya mecralarının, şirketlere rekabet avantajı yarattığına inanıyoruz.

AKare İletişim Yönetimi olarak, çalıştığımız her markanın strateji, talep, beklenti ve hedeflerinin birbirinden çok farklı olduğunu biliyoruz.

İş birliği sürecinde; ekibimizin yaptığı detaylı analizler ve raporlamalar doğrultusunda kalıplaşmış ve fabrikasyon fikirlerin aksine, her bir müşterinin iletişim dinamiklerine uygun hareket ediyor ve yaptığımız bütünleşik iletişim çalışmalarına bu doğrultuda yön veriyoruz.

BEKLENTİLERİNİZİN FARKINDAYIZ!

Bir PR ajansından beklentilerinizi, yaratıcı yaklaşımlarla kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor, içerik ve sonuç odaklı çalışma disiplini ile iş ortaklarımızın değerini, bilinirliliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Çünkü; farklı olduğunuza, kendine has bir marka olarak diğer markalardan farklı beklentilere, farklı değerlere ve farklı bir vizyona sahip olduğunuza inanıyoruz.

Markaların yenilik ve farklılıklarla beslendiğini bilen ve bunları ilke edinen bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi olarak siz değerli iş ortaklarımıza daha iyi hizmet vermek için sektörel yenilikleri takip ediyor, sizi etkin kılmak için sizinle beraber bu doğrultuda çalışıyoruz.

Kendine özgü ilke, değer ve kuralları olan bütünleşik bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi; büyük bir özveriyle çalışan genç ve iletişim sektörünün tüm dinamiklerine hakim tecrübeli isimlerle harmanlanmış, uzun süredir bir arada olan ve kelimenin tam anlamıyla “aile olmayı becerebilmiş” istikrarlı bir kadro ile yol alıyor.

#TeamAKare

0
Hizmet Kalemi
0
Farklı Sektöre Hizmet
0
Ulusal Çapta Etkinlik
0 +
Uluslararası Ödül

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

AKare İlkeleri

‘AKare’, kuruluş tarihinden itibaren benimsediği bu ilkeleri özümseyerek ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda hayata geçirmektedir.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi olarak, değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar ulusal ve çok uluslu sayısız sektörden sayısız markaya katma değer yarattık.

Sektörel deneyimimiz ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyetimiz ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel bazda (B2B) faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere, sayısız sektörde yer alan markaya ve bireye danışmanlık yaptık.

Şirketlerin faaliyet alanı ile ilgili deneyimli bir PR ajansı, bütünleşik iletişim çalışmalarında hangi adımın nerede, ne zaman ve ne şekilde atılması gerektiği konusunda müşterisini yönlendirebilir. Bunun yanı sıra sektörel tecrübesi ile çok önemli sınıf atlatarak müşteriye ciddi bir rekabet avantajı yaratabilir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve PR ajansı arayışı olan bir kuruluşsanız, daha önce sağlık alanında danışmanlık vermiş, sağlık ve ekonomi basını ile ilişkileri kuvvetli, bu sektördeki zorluklar ve fırsatlar konusunda deneyimli ve müşterisini her anlamda yönlendirebilecek yetkin bir halka ilişkiler ajansı ile çalışmanız gerekmektedir.

Zira bu anlamda iş birliği içerisine gideceğiniz halkla ilişkiler ajansı, hem ekibinizin bir parçası hem de dışarıdan yeni bir göz olarak şirketinizin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu en iyi analiz edebilecek olan çözüm ortağınızdır.

Briefing: Sizi En İyi Biz Anlarız

İletişim çalışmaları için aynı zeminde buluştuşumuz tüm marka, kurum ve bireyleri öncelikle detaylı olarak dinliyoruz. Brief alma konusunda titiz davranmak, paydaşlarımızın hedeflerine ulaşmaları yolundaki ilk ve en önemli adımdır.

01

Analiz: Gelişim, Analize Mahkumdur

Detaylı bir analiz yapmadan yönetmek imkansızdır. Marka check-up’larımıza çok güveniyor, tüm iletişim süreçlerinizin yönetimini sizden devralıyoruz.

02

Uygulama: Herkes Düşünür, AKare Uygular!

Deneyimin ne kadar artarsa, uygulamanın da o kadar kusursuz olduğuna inanıyoruz. Deneyimlerimiz bize, bunu hayata geçirme yöntemlerimiz ise sizlere kazandıracak.

03

Raporlama: Ölçemediğin Şeyi Geliştiremezsin!

Markalarımız için yaptığımız tüm stratejik çalışmalar, detaylı raporlama yöntemlerimizle değer kazanıyor ve gelişiyor.

04

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: