AKare İletişim Yönetimi

 1. /
 2. Ödül İletişimi

Kurumsal Ödül İletişimi

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜL DENEYİMLERİMİZ

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurumsal ödül iletişimi hizmeti kapsamında, danış­man­lık hiz­meti ver­diği kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­el baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, ulu­sal ve ulus­la­ra­rası tüm sek­tö­rel ve pazarlama ile­ti­şimi ödül programlarındaki baş­vuru süre­cini yönetir.

Kurumsal ödül iletişimi hizmeti ile danış­man­lık ver­ilen iş ortak­la­rı­nın ürün, hiz­met, ser­vis, uygu­la­ma, proje ve orga­ni­zas­yo­nu adına katma değer yaratılarak, çok önemli bir rekabet avantajı sağlanmaktadır.

Kurumsal ödül iletişimi hizmeti, iş ortağının faaliyet alanının yanı sıra ürün, servis, hizmet, uygulama ya da projeleri özelinde en uygun ödül programlarının ve bu ödül programları içerisindeki en uygun kategori ya da kategorilerin analiz edilerek, iş ortağına sunulmasını, karar verilen ödül programları çerçevesinde, ödül programlarının yönergeleri eşliğinde talep edilen dillerde ödül başvuru dokümantasyonunun hazırlanmasını, başvuru dosyalarının ödül programına teslimatını, sonrasındaki short list ve ödül gecesi programının takibini kapsar.

AKare İletişim Yönetimi‘nin; AVM, sağlık ve teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş ortakları adına tüm başvuru sürecini yönettiği uluslararası ve ulusal ödül dene­yim­le­ri­nden başlıcaları:

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

 • Ste­vie Inter­na­ti­onal Busi­ness Awards
 • IPRA (Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ği) Awards
 • Mer­comm Gala­xy Awards
 • SABRE Awards
 • PRSA (Pub­lic Rela­ti­ons Soci­ety of Ame­ri­ca) Awards
 • Orac­le Excel­len­ce Awards
 • Mercomm Mer­cury Excel­len­ce Awards
 • Ava Digital
 • PR News
 • The Com­mu­ni­tas Awards

 

ULUSAL ÖDÜLLER

 • TÜHİD Altın Pusu­la Ödülleri
 • DPİD Ödül­le­ri
 • CSR Tür­ki­ye Ödülleri
 • Bili­şim Der­ne­ği Ödülleri
 • CIO Ödül­le­ri

 

Daha fazlası için 0212 853 53 59 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: