İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com
AKare İletişim Yönetimi > Genel > Pazarlama İletişimi Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık desteği sağladığı kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının, hedef kitleleriyle etkin biçimde ve doğru kanallar yoluyla buluşmasını sağlayacak olan pazarlama iletişimi konusunda danışmanlık desteği sağlar.

Pazarlama iletişimi danışmanlığı, satış ve pazarlamaya yönelik ikna edici iletişim stratejileri oluşturarak, destekleyici projeler ve akılcı kampanyalar düzenleyerek, danışmanlık verilen müşterilerin, marka bilinirliğini artırılması ve marka değeri yaratılmasını kapsar.

AKare İletişim Yönetimi, pazarlama iletişimi kapsamında, şu temel prensipleri benimser.

1.       Pazarlama faaliyetlerini iletişim olgusu içinde değerlendirir.

2.       Müşterisinin kurumsal duruşu ve pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü, kısa ve uzun vadeli iletişim programları hazırlar.

3.       Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı destekleyecek projeler geliştirir.

4.       İlgili departmanların iletişim odaklı çalışmalarına destek verir.

5.       Marka yaratılması ve konumlandırılması çalışmalarını destekler.

6.       Büyük çaplı pazarlama projelerinde, reklam ve araştırma konularında faaliyet gösteren şirketlerle eş güdüm halinde çalışır.

Leave a Reply