AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Sektörel Uzmanlıklarımız

Deneyim Sahibi Olduğumuz Sektörler

AKare İletişim Yönetimi, değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada sayısız sektörden, sayısız markaya, hizmet çerçevesi dahilinde katma değer yarattı.

Şirketlerin faaliyet alanı ile ilgili deneyimli bir PR ajansı, bütünleşik iletişim çalışmalarında hangi adımın nerede, ne zaman ve ne şekilde atılması gerektiği konusunda danışanını en doğru şekilde yönlendirebilir.

Bunun yanı sıra deneyimli bir halkla ilişkiler şirketi, sektörel tecrübesi ile çok önemli sınıf atlatarak, danışanına ciddi bir rekabet avantajı yaratabilir.

Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve PR ajansı arayışı olan bir kuruluşsanız, daha önce sağlık alanında danışmanlık vermiş, sağlık ve ekonomi basını ile ilişkileri kuvvetli, bu sektördeki zorluklar ve fırsatlar konusunda deneyimli ve danışanını her anlamda yönlendirebilecek yetkin bir halka ilişkiler ajansı ile çalışmanız, markanıza çok ciddi bir vakit ve rekabet avantajı sağlayabilir..

Zira bu anlamda iş birliği içerisine gideceğiniz halkla ilişkiler ajansı, hem ekibinizin bir parçası hem de dışarıdan yeni bir göz olarak şirketinizin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu en iyi analiz edebilecek olan çözüm ortağınızdır.

Bütünleşik iletişim yönetimi temel tandansı ve “AKare İnovatif Çözümler” çatısı altında birçok alanda danışmanlık yapan AKare İletişim Yönetimi’nin uzmanlaştığı başlıca sektörler şu şekilde…

0
Hizmet Kalemi
0
Farklı Sektöre Hizmet
0
Ulusal Çapta Etkinlik
0 +
Uluslararası Ödül

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Briefing: Sizi En İyi Biz Anlarız

İletişim çalışmaları için aynı zeminde buluştuşumuz tüm marka, kurum ve bireyleri öncelikle detaylı olarak dinliyoruz. Brief alma konusunda titiz davranmak, paydaşlarımızın hedeflerine ulaşmaları yolundaki ilk ve en önemli adımdır.

01

Analiz: Gelişim, Analize Mahkumdur

Detaylı bir analiz yapmadan yönetmek imkansızdır. Marka check-up’larımıza çok güveniyor, tüm iletişim süreçlerinizin yönetimini sizden devralıyoruz.

02

Uygulama: Herkes Düşünür, AKare Uygular!

Deneyimin ne kadar artarsa, uygulamanın da o kadar kusursuz olduğuna inanıyoruz. Deneyimlerimiz bize, bunu hayata geçirme yöntemlerimiz ise sizlere kazandıracak.

03

Raporlama: Ölçemediğin Şeyi Geliştiremezsin!

Markalarımız için yaptığımız tüm stratejik çalışmalar, detaylı raporlama yöntemlerimizle değer kazanıyor ve gelişiyor.

04

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

Biz; her geçen gün dijitale endekslenen iletişim sektöründe, çağın değişen ve gelişen sofistike koşullarına uyum sağlayarak, iş ortaklarımızın kurumsal değerlerini ve hedeflerini gözeterek, ihtiyaçları özelinde en efektif çözümleri üretebilmek ve her yeni gün daha iyisini yapabilmek adına kafa yormaktayız.

İletişim sektörünün farklı alanlarında, 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahip ekibimiz ile birlikte, kuruluşumuz olan 2014 yılından günümüze, sağlıktan bilişime, gayrimenkulden AVM’ye, eğitimden spora ulusal ve çok uluslu sayısız markaya, ‘AKare İnovatif Çözümler’ çatısı altında, 20’ye yakın hizmet kolumuzla, bütünleşik hizmet sunan bir PR ajansı olarak konumlanıyoruz.

Peki yaptığımız işe neden ‘iletişim yönetimi’ diyoruz? ‘İletişim yönetimi’ çünkü bizler; hizmet verdiğimiz markaların; müşterileri, medya, iş ortakları, tedarikçileri, yatırımcıları, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, yasama organları, STK’lar, toplumsal fikir önderleri, kısaca tüm paydaşları ile olan iletişimini yöneten bir PR ajansıyız.

Bu eksende yaptığımız işin tam karşılığını bir danışmandan ziyade, ‘yönetmen’ olarak ifade etmenin daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

AKare İletişim Yönetimi; kendine özgü ilke, değer ve kuralları olan bütünleşik bir halkla ilişkiler ajansı olmasının yanı sıra iletişimin her alanında uzmanlığa sahip, özveriyle çalışan genç ve sektörün değişen dinamiklerine hakim bir ekiple yol alıyor.

Bugüne kadar sayısız markaya ‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandanslı ile iletişim yönetimi yaparak siz değerli iş ortaklarımızla beraber birçok ortak mutluluğa imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: