AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Spor Odaklı Pazarlama İletişimi

Spor Odaklı Pazarlama İletişimi

SPOR İLETİŞİMİNİN ÖNCÜSÜ AKARE!

Türkiye’de Spor İletişimi’nin de Öncü­sü: AKa­re İle­ti­şim Yönetimi

Türkiye’de spor odaklı pazarlama iletişiminin öncülerinden birisi olan AKare İletişim, yurt içerisinde ya da yurt dışında spor yatırımı yapan ve temel faaliyet alanı sportif hizmetler olan kurum, kuruluş, federasyon, özel organizasyon ve bireysel sporcuların iletişim stratejilerini belirliyor, iletişim platformlarını kurguluyor, marka değerini artırmak adına profesyonel çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

AKare, spor odaklı pazarlama iletişimi kapsamında stratejik medya ilişkileri, pazarlama iletişimi yönetimi, nakdi ve ayni sponsorluk iletişimi, etkinlik ve proje yönetimi, dijital mecra yönetimi ve kurumsal kimlik yönetimi çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Spor odak­lı pazar­la­ma ile­ti­şi­mi kap­sa­mın­da verdiğimiz hizmetler:

Stratejik İletişim Planlaması

Stratejik Med­ya İliş­ki­le­ri Yönetimi

Pazarlama İletişimi Yönetimi

Diji­tal Mec­ra Yönetimi

Spon­sor­luk İletişimi

Etkin­lik Yönetimi

Pro­je Yönetimi

Kurum­sal Kim­lik Yönetimi

Daha fazlası için 0212 853 53 59 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: