İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

stratejik-medya-iliskileri

AKare İletişim Yönetimi, ulusal ve uluslararası sayısız kurum, kuruluş ve markaya, ‘stratejik iletişim yönetimi’ temel tandansı ve ‘AKare İnovatif İletişim Çözümleri’ çatısı altında, birçok alanda danışmanlık desteği sağlamaktadır.

AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığı yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlar.

YÖNTEM: Kamuoyunu bilgilendirici dokümanlarının içerik yönetiminde aktif ve dinamik bir görev üstlenen ‘AKare’, bilginin kapsamına göre medya mecralarını belirler. Hedef alınan temel mecralar; ulusal ajanslar, ulusal gazeteler, televizyon ana haber ve programları, ulusal ve sekörel dergiler, ulusal haber portalları, tüm sektörel ve yerel mecralar ve sosyal medya mecraları olduğu gibi, yeni mecra üretimi de gerçekleştirilir.

AKare İletişim Yönetimi, stratejik medya ilişkileri yönetimi kapsamında; iş ortağının vermek istediği mesaj veya mesajları stratejik bir biçimde, hedef kitle ve kamuoyuna en doğru iletişim kanallarıyla ve en etkili biçimde ulaştırmanın yanı sıra, oluşacak yanlış veya eksik bilgilerin de tamamen ortadan kaldırılmasını hedef alır.

Medya İlişkileri Danışmanlığı Temel Parametreleri:

1. Basın Bülteni İletişimi: Sürdürülebilir iletişim planı çerçevesinde; çoğunlukla yıllık olarak ana omurgası oluşturulan düzenli bülten bilgilendirmesi, iş ortaklarının pazarlama planı ve stratejisi ile doğru orantılı bir şekilde hazırlanır. Mecrası ulusal, özel ve yerel medya kuruluşlarıdır.

2. Özel Röportaj ve TV Konuklukları: İş ortaklarının üst düzey yöneticilerinin oluşan gündem ve/veya özel bilgilendirmesinde kullanılan, kurum kültürü olduğu kadar üst düzey yöneticinin kendi görüşlerini de açıkladığı, soru-yanıtlı mülakatlar, görsel ve işitsel medyada canlı yayın konukluklarını kapsar.

3. Özel Haber ve Dosya Konusu Çalışmaları: İş ortaklarının uzmanlık alanlarına ve iletişim stratejilerine uygun olarak özel röportaj, özel haber ve dosya konusu içerikleri oluşturmakla yükümlüdür. Söz konusu içerikler, gündem yönetimi ve konu yönetimi gibi temel disiplinler dikkate alınarak hazırlanır.

4. Köşe Yazarlığı Çalışmaları: Bireysel iletişim danışmanlığı kapsamında, Türkiye’nin önde gelen basılı ve online mecralarında iş ortağının itibarını pekiştirecek düzenli köşe yazarlıkları organize edilir.

5. Lansman-Relansmanlar: Medya mecralarının, gerçekleştirilen bir eventle ağırlanması ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen, medya mecralarına toplu bilgi aktarımının yapıldığı etkinliklerdir. Yeni bir oluşum, yeni bir ürün, servis, hizmet ya da yeniliğin ilk tanıtımın yapıldığı toplantılardır. Davet edilecek medya editörleri, verilecek bilginin içeriğine göre belirlenir.

6. Haber Taraması: Hizmet üretilen iş ortaklarının medya mecralarında yer alan tüm haberlerinin (gazete, televizyon, dergi, web sitesi, radyo) düzenli takibinin yapılmasını kapsamaktadır. Haber taraması yöntemiyle çoğunlukla yanlış veya eksik bilgi içeren haberlere erişilerek, kısa sürede müdahale edilir.

7. Raporlama ve Ölçümleme: Gerçekleştirilen haber taramasının ardından, iş ortağı hakkında; gerek yazılı, gerekse görsel mecralarda yer alan tüm haberler derlenerek, belirlenen periyotlarla ölçümlenerek, raporlanır.

Amacımız
Katma Değer Yaratmak

‘Stratejik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana ulusal ve çok uluslu 50’den fazla kurum, kuruluş ve özel organizasyona katma değer yaratarak, iletişim dünyasına yepyeni bir boyut kazandırmıştır.

Her Sektörde
Varız

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, sek­tö­rel dene­yi­mi ve deği­şen ile­ti­şim dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bugü­ne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Kuruma-Duruma Özel İçerik Üretimi

Kurumda ya da organizasyondaki bir değişikliği veya gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya yönelik olarak hazırlanır. Sektörel gelişim, değişim ve öngörünün paylaşılması, görüş bildirilmesi konu içeriklerini de kapsar.

Konu-Gündem Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, önemli bir iletişim materyali olarak gördüğü Konu-Gündem yönetimini; detaylı bir planlama ve içerisinde akılcı stratejiler barındıran uygulama metodları ile hayata geçirir. Sektörün değişen dinamiklerini yakından takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı ruha sahip çalışanları aracılığıyla AKare, müşterilerinin hem gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi Yönetimi ekibi, algı yönetimi ile birlikte iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirerek, geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Başarılı bir strateji ile yapılacak olan algı yönetimi, danışmanlık verilen kurum ve kuruluşların, hissedarları karşısında marka değerinin artması, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda tüketici bağlılığının sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının daha çabuk sağlanmasının yolunu açar.

İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, marka ve itibar yönetimi açısından yalın bir PR yaklaşımının tek başına yeterli olmayacağı ve online-offline iletişimin mutlaka bir arada ve birbirine entegre olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır. AKare İletişim Yönetimi, dijital itibar yönetimi ile internet ortamında, iş ortağı hakkında karşılaşabileceği olumlu ya da olumsuz yorumları, şikâyet ve yanlış haberlere anında müdahale ederek, oluşan tehditleri fırsata dönüştürmektedir. Şirketlerin sosyal medya da ve diğer platformlarda kendileri ya da ürünleri hakkında konuşulanları takip etmesi ve olumsuz yorumlara karşı hızlı aksiyon alması, markanın online itibarını artırırken, onu tüketici nezdinde de üst sıralara taşır.

Lider İletişimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının üst yönetimine, ilgili organizasyonun kurumsal imajı ve marka değerini artırıcı çalışmalarda danışmanlık desteği sağlar. ‘AKare’, lider iletişimi hizmeti kapsamında ayrıca, iş ortaklarını üst yönetiminin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle iletişimini düzenler, iş ortaklarının üst yöneticilerini, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlar.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0533 431 68 12

0543 435 08 01

0212 853 53 59

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This