İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Uzmanlık Alanlarımız

İletişimin Uzmanıyız!

‘BÜTÜNLEŞİK İLE­Tİ­ŞİM YÖNE­TİMİ’ TEMEL TAN­DANSI EKSE­NİN­DE FAALİ­YET GÖS­TE­REN AKA­RE İLE­Tİ­ŞİM YÖNE­Tİ­Mİ, İLE­Tİ­ŞİM DİSİP­Lİ­NİN FARK­LI ALAN­LA­RIN­DA UZMAN­LIK KAZANMIŞTIR.

AKare İletişim Yönetimi; 10 yılı aşkın bir süredir, iletişim sektörünün farklı alanlarında ve farklı pozisyonlarında deneyim sahibi bir ekip ile birlikte, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu kurum, kuruluş ve özel organizasyon ile iş ortaklığı yapmaktadır.

‘Entegre İletişim Yönetimi’ temel tandansı ekseninde faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, geride kalan yıllar neticesinde iletişim disiplinin farklı alanlarında uzmanlık kazanmıştır.

1. Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

Türkiye’de var olan 2.000’e yakın PR ajansının, müşterilerine vermiş olduğu belki de tek ortak hizmet, medya ilişkileri danışmanlığıdır. AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri hizmetini 2 temel unsur üzerine kurgulamıştır: strateji ve içerik. Günümüzde, hepsi tek elden çıkıyormuşçasına hazırlanan tekdüze ve sıkıcı basın bültenleri, artık ne gazeteciyi ne de tüketiciyi tatmin ediyor. Artık, okuyanı boğmayacak bir dil ve özel içeriklerle hazırlanan basın bültenleri fark yaratmakta ve kamuoyu nezdinde değer görmekte.

Bu doğrultuda AKare, konu-gündem yönetimi gözeterek ve her bir iş ortağına özel olarak hazırlanan periyodik medya stratejisi ekseninde kurgulanan medya planlarını, kuruma-duruma özel içerik üretimleri eşliğinde uygular. AKare İletişim Yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi ve lider iletişimini, stratejik medya ilişkilerinin destekleyicisi ve olmazsa olmaz unsurları olarak ele alır.

2. Dijital Mecra Yönetimi ve Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi ve değişmesi ile birlikte dijitalleşen ve bireyselleşen medya ortamları günümüzde, insanların gazete ve televizyondan önce başvurdukları en önemli haber alma aracı haline geldi. Bu değişimi iyi okuyan markalar, sosyal medya mecralarını en önemli pazarlama iletişimi kanallarının en tepesine konumladı.

AKare, dijital mecralarda yönetilecek iletişimin ve pazarlama çalışmalarının şirketler adına her geçen gün daha da önemli olacağına ve tıpkı medya iletişiminde olduğu gibi burada da bir konu-gündem yönetimi, doğru bir strateji ve tamamen markanın kurumsal kimliği ve pazarlama hedefleri baz alınarak özgün içerikler ile yönetilmesi gerektiğine inanmakta.

3. Sağlık İletişimi

Sağlık iletişimi çalışmaları yapan iletişim uzmanları, insan sağlığının önemine doğru tonda vurgu yapmanın hayati önemini çok iyi bilirler. Çünkü insan sağlığı; bir rujdan, bir pantolondan ya da kahve makinası üreten bir şirketten çok daha değerlidir.

Bir sağlık profesörünün ağzından çıkan bir öneri, yüz binlerce insanın hayatını pozitif veya negatif yönde aynı anda etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlık iletişimi çalışmaları tıpkı bir ameliyat gibi hata kabul etmeyebiliyor. İşte bu nedenle sağlık iletişimi çalışmaları yaparken PR ajansları; kamu bilgilendirme, proje hazırlama ve benzeri tüm adımlarda standarttan çok daha fazla emek harcamak daha fazla özverili davranmak zorunda… 

İletişim danışmanlığı hizmeti almayı düşünen sağlık markalarına ya kendi alanında marka olmak isteyen hekimlere önerimiz, ön araştırmayı çok iyi yapmaları, rotalarında var olan PR ajansları içerisinden, sağlık iletişimi alanında en deneyimli olan ve sağlık iletişiminin kendisine has dinamiklerine en hakim PR ajansını tercih etmeleridir.

4. Kurumsal İletişim Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, Kurumsal İletişim Yönetimi hizmeti kapsamında; iş ortağı olan markaların müşterileri, medya organları, Sivil Toplum Kuruluşları, iş ortakları, çalışanları, yatırımcıları, tedarikçileri, denetleyici kurum ve kuruluşlar, yasama organları, toplumsal fikir önderleri, kısaca tüm paydaşlar ile olan ilişkilerini düzenleyecek, güçlendirecek ve sürdürülebilir kılacak stratejiler geliştirir ve geliştirilen bu stratejileri, iletişim disiplininin temel parametreleri çerçevesinde itina ile uygular.

Kurum, kuruluş ve markaların en değerli varlığı itibardır. Bir toplumda itibar kazanan markalar; yapacakları başarılı algı yönetimi desteği ile birlikte o toplumu yönlendirme, geniş kanallara ulaşma ve geniş kitleleri harekete geçirme fırsatı elde eder.

Bütünleşik bir iletişim disiplini olan kurumsal iletişim, aynı zamanda markaların bu gücünü belirleyen en temel unsurların da başında gelir. İşte bu noktada AKare İletişim Yönetimi; kapsamlı, bütünleşik ve sonuca yönelik bir yol haritası ve iletişim stratejisi ile birlikte, iş ortaklarının kurumsal iletişim yönetimini üstlenir.

5. Pazarlama İletişimi Yönetimi

Global ve buna denk olarak ulusal ekonominin yaşamakta olduğu küresel daralmanın tesiri ile birlikte şirketler, iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya dönük stratejiler kısacası pazarlama iletişimine ciddi şekilde ihtiyaç duymaya başladılar. Bunu takip eden süreçte pazarlama iletişimi, müşterilerine bütünleşik hizmet sunan halkla ilişkiler ajanslarının önemli bir hizmet kolu arasına girdi.

Pazarlama iletişimi, bugüne kadar reklam, halkla ilişkiler, promosyon ve satış olarak tanımlanırken; günümüzde ürün özellikleri ve ambalajlanması ile birlikte başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir temel disiplin haline gelmiştir.

AKare, iş ortağının pazarlama hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirerek, satış ve pazarlamaya yönelik ikna edici iletişim stratejileri oluşturarak, destekleyici projeler ve akılcı kampanyalar düzenleyerek, iş ortağının marka bilinirliğini artırılması ve marka değeri yaratılmasını sağlar.

6. Etkinlik ve Proje Yönetimi

Basın buluşmaları, ürün lansmanları, forumlar, konferans yönetimi, kurumsal organizasyonlar, özel temalı aktiviteler ve networking organizasyonlarını kapsayan etkinlik ve proje yönetimi, şirketlerin sosyal paydaşlarına erişme ve gündem oluşturma adına stratejik önem taşımaktadır. AKare, etkinliklerin bir kurumun iletişim stratejisini destekleyen ve etkinliklerde verilen mesajlar ile bu iletişim stratejisinin kuvvetlendiği en eşsiz organizasyonların başında geldiğine inanıyor.

7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Dünyamızın ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için iş dünyasının üzerine düşen görevlerden birisi de toplumsal iyileştirmedir. Bugün şirketler ticari değerleriyle olduğu kadar, topluma verdikleri değerleriyle de kabul görmektedir.

Kamuoyuna doğru lanse edilemeyen ve farkındalık yaratılamayan sosyal sorumluluk çalışmalarının, sadece bir hayır işinden ibaret olduğunu savunan AKare, doğru bir şekilde tasarlanmış ve kurgulanmış kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, markalara eşsiz bir rekabet avantajı yarattığına inanıyor. Şirketler bir yandan kazanırken, diğer yandan da yaşadığı topluma kazandıran sorumlu bakış açısını samimi bir duruş ile pekiştirerek, sosyal paydaşları nezdindeki itibarlarına sürdürülebilir katkılar sağlamakta.

8. Farklılaştırılmış Sponsorluk İletişimi

Karar verici nezdinde tercih etme, satın alma, sadakat duygusu yaratmanın en tercih edilen güncel iletişim aygıtlarından birisi olan sponsorluk; günümüzde, tüm dünyada milyarlarca dolar hacme ulaşmış ve kurum ya da ürün algısını pekiştirme yönünde etkin biçim kullanılabilen önemli bir pazarlama tekniği haline bürünmüştür.

Diğer taraftan sponsorluk çalışmaları doğru sosyal paydaşlara, doğru kanallardan ulaşarak mesajların aktarılabilmesi, kurumlar için hedeflenen algıların yaratılabilmesi bakımından son derece etkili bir iletişim aracı. AKare olarak kurumların, iletişim hedeflerini destekler nitelikte doğru konularda, doğru projelerin sponsorluklarını yapmaları ve bu projeleri iletişim stratejilerinin bir parçası olarak kullanabilmelerine büyük önem veriyor.

Bu çerçevede iş ortaklarımıza, iletişim değeri yaratacak projelerle ilgili doğru önerilerin geliştirilmesi ya da mevcut sponsorlukların mümkün olan en yüksek iletişim geri dönüşünü sağlayacak şekilde yönetilmesi konusunda danışmanlık yapıyoruz.

AKare’nin sunduğu sponsorluk hizmeti; sponsorluk stratejisinin oluşturulması, sponsorluk uygulama planının belirlenmesi, ayni ve nakdi sponsorluk haklarının belirlenmesi, sponsorluk fiyatlandırması, sponsorluk dosyalarının oluşturulması, süreç yönetimi ve uygulama, sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması ve imzalanması, sponsorluk sözleşmeleri ve ödeme takibi, sponsorluk iletişimi, sponsorluk ölçümlemesi, sektörel sponsorluk raporları hazırlanmasını kapsamaktadır.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0533 431 68 12

0543 435 08 01

0212 853 53 59

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This